Ben Hoek studeerde Bouwkunde en Architectonische Vormgeving in Den Haag.

1986 tot 1995 :   werkzaam bij architectenbureau CEPEZED te Delft.

Reeds op jonge leeftijd groeit de interesse voor meubelen en ontstaat een werkwijze met raakvlakken uit de bouwkunde en de architectuur.
Kenmerkend voor de ontwerpen is de heldere opbouw van natuurlijke materialen en ruimtelijke constructies.

Het eigenhandig werken en experimenteren met materialen, constructies en technieken is de belangrijkste bron van kennis, nieuwe ideeën en oplossingen.

De inspiratie die materiaal oproept, het willen plooien en ordenen ervan, maakt mogelijk een gevoel los in de beschouwer van het gerealiseerde werk.

Zowel rust als boeiende spanning, zonder dat het snel gaat vervelen. Dat is de drijfveer van waaruit een natuurlijk ontwerp kan ontstaan.

In de loop van de jaren is een samenhangende collectie meubelen gecreëerd, in binnen- en buitenland genomineerd en geprezen.

In 2019 is het werkterrein van de meubelen verruimd naar het ontwerpen van keukens.  De werkwijze, ervaring en kennis bleken de juiste voedingsbodem voor het ontwikkelen van een volledig nieuw keukenconcept van aluminium;  ‘Spazio’.

 

Ben Hoek studied Architecture and Architectural Design in The Hague.

From 1986 to 1995, he worked at CEPEZED architectural studio in Delft.

His interest in furniture grew at an early age and he developed a working method with similarities in architecture.
The designs are characterised by a clear structure of natural materials and spatial constructions.

Working and experimenting with materials, constructions and techniques is the main source of knowledge, new ideas and solutions.

The inspiration that material evokes, the desire to fold and arrange it, possibly releases a feeling in the viewer of the realised work.  Both tranquillity and captivating tension, without quickly becoming boring. That is the driving force from which natural design can emerge.

Over the years, a coherent collection of furniture has been created, nominated and praised at home and abroad.

In 2019, the scope of furniture has broadened to include kitchen design. The working method, experience and knowledge proved to be the right breeding ground for developing an entirely new kitchen concept made of aluminium; ‘Spazio’.