(Nederlandse versie, zie onder)

Ben Hoek (1964) studied Architecture and Architectural Design in The Hague.
From 1987 to 1995, he worked at CEPEZED office for architecture in Delft.

His interest in furniture grew at an early age and he developed a working method that originated in architecture and construction.
Characteristic for his designs is the clear structure of natural materials and spatial constructions.

The form always takes shape through the architecture of the construction, from within.

Working and experimenting with materials, constructions and techniques is the main source of knowledge, new ideas and solutions.

A good feel and feel-through of materials combined with the application of the latest techniques also makes a designer a modern craftsman. This combination of skills greatly increases the chances of harmonising the many aspects a product must satisfy.

An obvious and calm-looking design may look simple but a complex and lengthy process has usually preceded it. Sometimes it can be a propitious process where everything falls exactly into place or sometimes sketches can take years to ferment before finally being good enough to realise.

Mechanically joining furniture parts with rivets or screws is always preferred to welding. This adds to the expression or visibility in terms of construction and allows objects to be disassembled, transported and possibly recycled.

Over the years, a coherent collection of furniture has been built up and there are several national and international awards received.

In 2018, Ben Hoek successfully shifted his field of activity to the manufacture of kitchens. His working method, experience and knowledge proved to be the right breeding ground for developing an entirely new aluminium kitchen concept; ‘Spazio’.

*********************************************************************************************************************************************

Ben Hoek (1964) studeerde Bouwkunde en Architectonische Vormgeving in Den Haag.

Van 1987 tot 1995 is hij werkzaam bij architectenbureau Cepezed te Delft.

Reeds op jonge leeftijd groeit zijn interesse voor meubelen en ontwikkelt zich een werkwijze die zijn oorsprong heeft in de bouwkunde en de architectuur.
Kenmerkend voor zijn ontwerpen is de heldere opbouw van natuurlijke materialen en ruimtelijke constructies.

De vorm krijgt steeds gestalte door de architectuur van de constructie, dus van binnenuit.

Het eigenhandig werken en experimenteren met materialen, constructies en technieken is de belangrijkste bron van kennis, nieuwe ideeën en oplossingen.

Het goed doorvoelen van materialen in combinatie met de toepassing van de nieuwste technieken maakt van een ontwerper ook een modern ambachtsman. Deze combinatie van vaardigheden vergroot de mogelijkheid dat de vele aspecten waar een goed ontwerp aan moet voldoen, met elkaar in harmonie kunnen worden gebracht.

Een vanzelfsprekend en rustig ogend ontwerp kan er eenvoudig uitzien maar daar is meestal een complex en langdurig proces aan vooraf gegaan.   Soms kan het een voorspoedig proces zijn waar alles juist op zijn plaats valt of kunnen ideeën jaren moeten gisten en nieuwe inzichten worden geïntegreerd om uiteindelijk een ontwerp te realiseren.

Het mechanisch verbinden van meubel-onderdelen met popnagels of schroeven wordt altijd geprefereerd boven laswerk. Dit draagt bij aan de expressie of zichtbaarheid qua opbouw en maakt het mogelijk objecten te demonteren, transporteren en eventueel te recyclen.

In de loop van de jaren is een samenhangende collectie meubelen opgebouwd en ontving hij diverse nationale en internationale onderscheidingen voor zijn ontwerpen.

In 2018 heeft Ben Hoek het werkterrein van de meubelen met succes verlegd naar het ontwerpen van keukens.  Zijn werkwijze, ervaring en kennis bleken de juiste voedingsbodem voor het ontwikkelen van een volledig nieuw keukenconcept van aluminium;  ‘Spazio’.